Previous
 • Brenntag
 • BMW
 • Henkel 15
 • Formos
 • Hữu Mạnh Teambuilding 2
 • Henkel Day
 • Menarini
 • Saint gobaints
 • Spasmomen 13
 • SG
 • Asian Scar Forum
 • Henkel
 • Namlong
 • namlong 2
 • Samsung Town Hall
 • jaccs 2
 • IPTM Team
 • Henkel
 • Misubishi Electric
 • Metkraft 15
 • Kiem Viec 2
 • Toan thang
 • liberty
 • liberty
 • liberty
 • IPTM Teambuilding
 • liberty
 • ikea 14
 • pvc ms
 • pvc ms
 • pvc ms
 • Henkel
 • maritimne bank
 • maritimne bank
 • imv
 • HCMC Run
 • maritimne bank
 • VED 1.7.16
 • ABB
 • VED
 • Demalibour
Next

Trang chủTeambuildingSự kiệnTeambuildingTổ chức M.I.C.E

Tổ chức M.I.C.E

Tổ chức M.I.C.E

  Trong những năm gần đây, chúng ta thường hay nghe hoặc nhắc đến nhiều lần các thuật ngữ như : Business Tourism (du lịch kinh doanh) , activities of Meeting & Convention (hội họp và hội nghị), Incentive Travel (du lịch khen thưởng), Exhibition & Event (triễn lãm và sự kiện), hay MICE industry (ngành công nghiệp MICE)….. 

Đọc tiếp