Previous
 • Brenntag
 • BMW
 • Henkel 15
 • Formos
 • Hữu Mạnh Teambuilding 2
 • Henkel Day
 • Menarini
 • Saint gobaints
 • Spasmomen 13
 • SG
 • Asian Scar Forum
 • Henkel
 • Namlong
 • namlong 2
 • Samsung Town Hall
 • jaccs 2
 • IPTM Team
 • Henkel
 • Misubishi Electric
 • Metkraft 15
 • Kiem Viec 2
 • Toan thang
 • liberty
 • liberty
 • liberty
 • IPTM Teambuilding
 • liberty
 • ikea 14
 • pvc ms
 • pvc ms
 • pvc ms
 • Henkel
 • maritimne bank
 • maritimne bank
 • imv
 • HCMC Run
 • maritimne bank
 • VED 1.7.16
 • ABB
 • VED
 • Demalibour
Next

Teambuilding programTeambuildingTeambuilding program

Adventure Teambuilding

        Adventures Teambuilding là một hoạt động đòi hỏi những kỹ năng thực sự từ người tham gia và đặc biệt là  kỷ luật cũng như sức chịu đựng tốt của người chơi. Bên cạnh đó loại hình này cũng rất kén chọn địa hình và khi tham gia thì bắt buộc có dụng cụ hỗ trợ. Chính vì lẽ đó mà loại hình này cũng rất chọn lựa đối tượng không phải ai cũng có thể tham gia và tham gia tcác hoạt động này không đơn giản  chỉ là tìm hiểu những điều cơ bản của hoạt động phiêu lưu, mà cao hơn điều đó là  đạt được những cấp độ mới của sự tin tưởng, và truyền thông nâng cao .

Adventures Teambuilding sẽ gải quyết một cách hiệu quả những vấn đề của việc làm nhóm :

 • Làm thế nào các nhóm giao tiếp có thể giao tiếp với nhau ?
 • Giữa các nhóm tin tưởng lẫn nhau và bản thân họ?
 • Lãnh đạo đã có như thế nào?
 •  Hiệu quả của các quyết định khi đưa ra?
 • Làm thế nào cũng vấn đề nhóm giải quyết và vượt qua những trở ngại?


Trong và sau khi trải nghiệm của các hoạt động Adventures teambuilding, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra những ý kiến và những thảo luận của tất cả các thành viên mà những vấn đề này nhiều lúc trong công không có, và kiểm chứng của các ý kiến đó trong quá trình vượt qua các thử thách mang tính mạo hiểm và việc đưa ra quyết định nên làm như thế nào mang tinh chất sống còn. Có thể ở văn phòng, trong công việc vì li do nào đó có thể rất nhiều người sẽ không đưa ra ý kiến của minh nhưng đây họ sẽ đưa ra những ý kiến và khi họ đưa ra ý kiên thì vấn đề sẽ có nhiều hướng giải quyết hơn và nếu từ cuộc chơi ta đưa vào công việc sẽ tháo mái và tự nhiên hơn khi đó công việc sẽ tốt hơn. Và có lẽ điều quan trọng nhất đó là từ sự thoải mái ở cuộc chơi để có thể đưa ra những ý kiến và những quyết định  và đem áp dụng trong công việc thì mang lại hiểu quả cao.