Previous
 • Brenntag
 • BMW
 • Henkel 15
 • Formos
 • Hữu Mạnh Teambuilding 2
 • Henkel Day
 • Menarini
 • Saint gobaints
 • Spasmomen 13
 • SG
 • Asian Scar Forum
 • Henkel
 • Namlong
 • namlong 2
 • Samsung Town Hall
 • jaccs 2
 • IPTM Team
 • Henkel
 • Misubishi Electric
 • Metkraft 15
 • Kiem Viec 2
 • Toan thang
 • liberty
 • liberty
 • liberty
 • IPTM Teambuilding
 • liberty
 • ikea 14
 • pvc ms
 • pvc ms
 • pvc ms
 • Henkel
 • maritimne bank
 • maritimne bank
 • imv
 • HCMC Run
 • maritimne bank
 • VED 1.7.16
 • ABB
 • VED
 • Demalibour
Next

Trang chủTeambuildingTeambuildingGiới thiệu về teambuilding

Teambuilding là gì?

Teambuilding là gì?

Xây dựng nhóm (teambuilding) là khái niệm bao gồm các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của một đội ngũ, tạo nên hiệu quả công việc. Hoạt động đó được tổ chức dưới dạng các bài học lý thuyết và thực hành.

Đọc tiếp

Phân loại bài tập xây dựng nhóm ( Teambuilding Exercise)

Phân loại bài tập xây dựng nhóm ( Teambuilding Exercise)

Việc xây dựng nhóm thường được tổ chức dưới dạng các bài học. Thuật ngữ chính xác được viết bằng tiếng anh là Teambuilding exercise. 

Đọc tiếp

Phân loại hoạt động teambuilding ( Teambuilding Activitives)

Phân loại hoạt động teambuilding ( Teambuilding Activitives)

       Mỗi hình thức teambuilding lại có một ưu điểm khác nhau, mà nhiệm vụ của các công ty teambuilding chuyên nghiệp đó là nắm bắt, hiểu được yêu cầu, mục tiêu của khác hàng để gợi ý cho họ hình thức phù hợp nhất

Đọc tiếp