Previous
 • Brenntag
 • BMW
 • Henkel 15
 • Formos
 • Hữu Mạnh Teambuilding 2
 • Henkel Day
 • Menarini
 • Saint gobaints
 • Spasmomen 13
 • SG
 • Asian Scar Forum
 • Henkel
 • Namlong
 • namlong 2
 • Samsung Town Hall
 • jaccs 2
 • IPTM Team
 • Henkel
 • Misubishi Electric
 • Metkraft 15
 • Kiem Viec 2
 • Toan thang
 • liberty
 • liberty
 • liberty
 • IPTM Teambuilding
 • liberty
 • ikea 14
 • pvc ms
 • pvc ms
 • pvc ms
 • Henkel
 • maritimne bank
 • maritimne bank
 • imv
 • HCMC Run
 • maritimne bank
 • VED 1.7.16
 • ABB
 • VED
 • Demalibour
Next

Tổ chức chuyên nghiệp và hỗ trợ nhiệt tình.

"Toàn thể các thành viên của công ty tham dự hội nghị đã có được những phút giây thật thư giãn, đáng nhớ trong buổi tối Gemadept Gala Dinner, những thao tác rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể, sáng tạo và chủ động thông qua các trò chơi TeamBuilding và được tiếp cận những tri thức về suy nghĩ lớn, hành động lớn trong buổi diễn thuyết “ Think Big, Do Big”.Có thể nói chương trình hội nghị chúng tôi thành công là nhờ một phần đóng góp đáng kể về sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình và tổ chức tốt của công ty IPTM.

 

Nguyễn Thanh Bình - Phó TGĐ Gemadept