Previous
 • Brenntag
 • BMW
 • Henkel 15
 • Formos
 • Hữu Mạnh Teambuilding 2
 • Henkel Day
 • Menarini
 • Saint gobaints
 • Spasmomen 13
 • SG
 • Asian Scar Forum
 • Henkel
 • Namlong
 • namlong 2
 • Samsung Town Hall
 • jaccs 2
 • IPTM Team
 • Henkel
 • Misubishi Electric
 • Metkraft 15
 • Kiem Viec 2
 • Toan thang
 • liberty
 • liberty
 • liberty
 • IPTM Teambuilding
 • liberty
 • ikea 14
 • pvc ms
 • pvc ms
 • pvc ms
 • Henkel
 • maritimne bank
 • maritimne bank
 • imv
 • HCMC Run
 • maritimne bank
 • VED 1.7.16
 • ABB
 • VED
 • Demalibour
Next

Chương trình tốt và chuyên nghiệp

Dear anh Dũng và Sơn,

Henkel Day 2013 đã kết thúc và tập thể nhân viên cty Henkel VN đã có 1 ngày hội thao thật vui và bổ ích. Công lao lớn nhất hẳn phải thuộc về IPTM do đã tổ chức 1 chương trình thật tốt và đầy tính chuyên nghiệp. Nguyên xin thay mặt cty Henkel VN gửi lời cảm ơn đến anh Dũng, Sơn, các anh/chị nhân sự hỗ trợ và quý công ty IPTM. Hi vọng trong tương lai cty Henkel VN lại có dịp hợp tác với IPTM cho những sự kiện lớn của cty. Nguyên cũng xin chúc quý cty IPTM ngày càng phát triển tốt và vững mạnh hơn. 

Nguyên