Previous
 • Brenntag
 • BMW
 • Henkel 15
 • Formos
 • Hữu Mạnh Teambuilding 2
 • Henkel Day
 • Menarini
 • Saint gobaints
 • Spasmomen 13
 • SG
 • Asian Scar Forum
 • Henkel
 • Namlong
 • namlong 2
 • Samsung Town Hall
 • jaccs 2
 • IPTM Team
 • Henkel
 • Misubishi Electric
 • Metkraft 15
 • Kiem Viec 2
 • Toan thang
 • liberty
 • liberty
 • liberty
 • IPTM Teambuilding
 • liberty
 • ikea 14
 • pvc ms
 • pvc ms
 • pvc ms
 • Henkel
 • maritimne bank
 • maritimne bank
 • imv
 • HCMC Run
 • maritimne bank
 • VED 1.7.16
 • ABB
 • VED
 • Demalibour
Next

Hài lòng với phong cách làm việc chuyên nghiệp và chu đáo của IPTM

Hôm nay, trong văn phòng của công ty có nhiêu tiếng cười hơn ( vì mọi người đang ôn lại những tình huống hài hước của hôm qua),còn các bé thì đang mong đến ngày Family Day kỳ tới. Như vậy là chúng ta đã rất thành công và chị rất muốn chia sẽ với các bạn niềm vui của mọi người. Mong rằng Công ty IPTM và các bạn sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt tình và sự sáng tạo khi tổ chức các chương trình và chị cũng mong có nhiều dịp hợp tác với IPTM trong tương tai.

 


 

Trần Thị Ngọc Minh - Brand Manager ( Bayer HealthCare)