Previous
 • Brenntag
 • BMW
 • Henkel 15
 • Formos
 • Hữu Mạnh Teambuilding 2
 • Henkel Day
 • Menarini
 • Saint gobaints
 • Spasmomen 13
 • SG
 • Asian Scar Forum
 • Henkel
 • Namlong
 • namlong 2
 • Samsung Town Hall
 • jaccs 2
 • IPTM Team
 • Henkel
 • Misubishi Electric
 • Metkraft 15
 • Kiem Viec 2
 • Toan thang
 • liberty
 • liberty
 • liberty
 • IPTM Teambuilding
 • liberty
 • ikea 14
 • pvc ms
 • pvc ms
 • pvc ms
 • Henkel
 • maritimne bank
 • maritimne bank
 • imv
 • HCMC Run
 • maritimne bank
 • VED 1.7.16
 • ABB
 • VED
 • Demalibour
Next

Ý Tưởng teambuildingTeambuildingÝ tưởng teambuilding

Teambuilding 2016: CHIẾN BINH

 Ngày xửa ngày xưa bốn vương  quốc luôn xảy ra tranh chấp triền miên. Một ngày nọ nhà tiên tri già tiên đoán rằng sẽ một trong bốn vị vua sẽ dành thắng lợi sẽ không còn chiến tranh xảy ra nữa